Artikler

Lær mer blant 36 artikler om brukeropplevelse, cro, web, strategi, nettsider m.m

Siste artikkel

Brukergrensesnittet og konverteringer på nettsider

Utforsk prinsippene som ligger til grunn for vellykket UI-design, lær hvordan du kan bygge tillit hos brukerne, og oppdag hvordan Don Normans 10 heuristikker for brukervennlighet kan guide deg til et mer effektivt design.

Les mer

Filtrer basert på kategori:

Strategi

Strategi for utvikling av nettsider: Fra planlegging til suksess

Lær om betydningen av en strategisk tilnærming i utviklingen av nettsider. Fra å definere prosjektets omfang til å avklare roller og ansvar, og utforme en strategisk plan med en brukersentrert tilnærming. Oppdag beste praksiser og viktige prinsipper som vil hjelpe deg med å oppnå en høy brukeropplevelse og målene for nettsiden din.

Til blogartikkel

Markedsføring

Invertert Pyramide - Hvordan engasjer kunder raskere med teksten din?

Oppdag fordelene ved å bruke invertert pyramide skriveteknikk. Lær hvordan det å starte med kjernebudskapet fanger lesernes oppmerksomhet, gir umiddelbar verdi og oppmuntrer dem til å utforske innholdet ditt nærmere. Implementer beste praksis for å strukturere avsnittene dine og prioritere den mest verdifulle informasjonen. Med invertert pyramide tilnærmingen kan du tiltrekke deg kvalifiserte lesere og konvertere dem ved å levere verdifulle innsikter skreddersydd for målgruppens behov

Til blogartikkel

UX

Hvordan kartlegge scope / risiko i UX-research

Oppdag betydningen av å vurdere scope og risiko i UX-research for å sikre en vellykket designprosess. Lær hvordan en grundig risikoanalyse kan hjelpe deg med å maksimere effekten av UX-research og sikre at ressurser brukes riktig. Utforsk de ulike risikofaktorene som bør vurderes og få innsikt i hvordan resultatene av risikoanalysen kan veilede strategiske beslutninger og bidra til å oppnå ønsket suksess i UX-design.

Til blogartikkel

UX

Hva er brukeropplevelse (UX)?

Brukeropplevelse (ux) tilhører den som ser og bruker nettsiden. Et design vil alltid gi en eller annen form for brukeropplevelse, og det er opp til designeren og bedriften å tilrettelegge for en best mulig opplevelse.

Til blogartikkel