10 spørsmål du må svare på før bedriften din får nettside

Å lage en ny nettside kan for mange kanskje oppleves som en komplisert prosess hvor man opplever å ha liten kontroll (oversikt) over hva man skal velge, hvordan den skal se ut, hvilken funksjon den skal ha, hvem som skal lage den, hva den skal hete og hvor mye bedriften må bidra med for at den skal prestere best mulig.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Uansett om du har erfaring med prosessen fra før eller ikke og har dedikerte personer som kan følge prosessen er det noen essensielle spørsmål du bør besvare. Disse 10 spørsmålene sikrer at utviklingen av nettsiden får et best mulig utgangspunkt.

1. Hvem, hva og hvordan og hvorfor om bedriften?

 • Hvem er bedriften din?
 • Hvem er de ansatte i bedriften?
 • Hvorfor eksisterer din bedrift?
 • Hvordan skal de som besøker nettsiden oppleve din bedrift?
 • Hva skal kundene føle og tenke når de leser teksten, ser på bilder og designet på nettsiden?
 • Hva er historien til selve bedriften?
 • Hva målet, visjonen og verdiene til bedriften?
 • Hva gjør din bedrift unik?

2. Hvilke tjenester eller produkter leverer bedriften?

Hvilke tjenester og produkter er det bedriften din leverer som er aktuelt å inkludere på nettsiden. Hvilke tjenester skal du isåfall prioritere og hvordan kan du best gjøre dem tilgjengelig via nettsiden?

3. Hvilken verdi leverer bedriften til kundene?

Value proposition er et løfte om verdien selskapet skal levere, den viktigste grunnen til at en potensiell kunde bør kjøpe fra deg. Du bør tenke over:

 • Hva som gjør bedrift spesiell
 • Hva som gjør bedrift unik sammenlignet med konkurrentene
 • Hvordan bedriften løser kundens utfordringer på en unik måte
 • Hva kundene oppnår ved å bruke dine tjenester

4. Hva er målet med nettsiden?

Hvorfor trenger bedriften din en nettside? Ta utgangspunkt i strategien til bedriften og avgjør hvilken rolle nettsiden har i strategien og hvordan nettsiden kan hjelpe bedrift til å nå sine mål.

Å ha tydeligere kortsiktige og langsiktige mål gjør det lettere å forme nettsidene for å møte dette målet men også måle hvor godt nettsiden presterer.

5. Hvem er primærmålgruppen?

I hovedsak handler det om å identifisere og utarbeide en profil for målgruppen du ønsker å nå. På fagspråket kalles dette for en persona. Profilen inneholder blant annet alder, geografi, kjønn, yrkestittel, interesser m.m. Tiden du bruker og måten du tilegner deg denne informasjonen avgjør hvor god denne beskrivelsen blir.

Mange bedrifter starter med en ad hoc beskrivelse, som innebærer at du på best mulig måte og via egen erfaring og intuisjon utarbeider en profil. En datadrevet men mer krevende måte er å bruke data om brukeren, intervjuer, spørreskjema m.m. Uansett er utgangspunkt er det viktig å utbedre persona basert på innsikten du opparbeider deg.

6. Hvem er dine konkurrenter?

Å vite hvem du konkurrerer mot gjør det lettere å vite hvordan nettsiden din kan skille seg ut, men også hvordan bransjestandarden er. Hvis du jobber i en etablert bransje er det stor sjanse for at de som bruker nettsiden har en forventning om hvordan nettsiden i bransjen skal se ut og hvordan den fungerer (eks. hvor menyen er plassert, hvor de kan finne ulike typer informasjon). Å tilfredsstille mange av disse forventningene, men samtidig skille deg ut og få frem din merkevare er et godt utgangspunkt.

Å kjenne til konkurrentene er også viktig for den som hjelper deg med innholdet, ved at den personen kan få verdifull kunnskap om hva det er aktuelt å skrive om samt ord som kundene bruker.

6. Hvordan ønsker du at nettsiden skal fremheve din bedrift?

Valg av fonter, design, farger, bilder, ikoner m.m påvirker opplevelsen av din bedrift. Om det er første gang nettsiden settes opp eller du skal redesigne kan det være hensiktsmessig å tenke over / finne ulike nettsidedesign du liker / ikke liker, og gjerne innenfor bransjen du jobber.

Prøv å vær så beskrivende som mulig da din betydning av en “ren og enkel” nettside kan være helt annen enn det designeren ser for seg. Dette sikrer at den som skal lage nettsiden vet hva du liker, men også hvilken type nettsider andre i bransjen din har.

8. Hvilket budsjett og tidsestimat har du for nettsiden?

Hvis du har liten erfaring med nettsider fra før kan det være vanskelig å vite hvor mye det koster å investere i en nettside. Uansett har du mest trolig et budsjett å forholde deg til som styrer hvor mye du kan bruke på ny nettside. Å vite hva du er villig til å investere gjør det mulig prioritere underveis i utviklingen slik at det viktigste blir utviklet først.

Tidsaspektet er også avgjørende og styrer hvor omfattende brukertestingen, innholdsproduksjonen, designarbeidet m.m kan være. Tiden styrer også hvor avansert funksjonalitet som kan implementeres kan være.

Les gjerne Hvor mye koster en nettside som tar for seg en del av de sentrale spørsmålene rundt kostnaden for et nettside.

9. Hvor mye tid kan du eller andre ansatte i bedriften bidra med?

Vær tydelig på hvor aktivt du ønsker å bidra og kapasiteten din, det gjelder spesielt rundt innholdsproduksjonen. Om du selv ikke har mulighet til å prioritere på produksjonen av innhold bør du sette den bort til byrået du jobber med eller engasjere en freelancer.

En annen mulighet er å utvikle nettsiden i faser (såkalt vekst drevet utvikling), som gir deg tid til å prioritere de viktigste delene av nettsiden til å begynne med. Uavhengig av fremgangsmåte husk at det er innholdet som er motoren på nettsiden.

10. Hvem tar de endelig avgjørelsene rundt nettsiden?

Er det andre enn deg som bestiller oppdraget som skal ta beslutninger? Vær isåfall tydelig på dette i starten da det kan medføre både tap av tid og penger hvis de rette personene ikke inkluderes tidlig.

Det er også viktig å avgjøre hvordan kommunikasjonen skal foregå, definere milepæler og bestemme hva som skal gjennomgås på møter. I utgangspunktet kan en agil prosess være hensiktsmessig selv om du er en liten eller mellomstor bedrift.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

6 utfordringer du unngår ved å tenke langsiktig om nettsidenHva er CRO - optimalisering av konverteringer?