Invertert Pyramide - Hvordan engasjer kunder raskere med teksten din?

Det er viktig å skape innhold som fanger leserens oppmerksomhet umiddelbart. Tidligere var det et fokus på å unngå at brukerne scrollet, men nå vet vi at brukeratferden har endret seg, og det er viktig å tenke på hvordan innholdet presenteres.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Invertert pyramide er en metode som brukes i journalistikken for å strukturere innholdet på en måte som engasjerer og informerer leserne. Denne tilnærmingen har også fordeler for lesbarheten og leseopplevelsen. I denne teksten vil vi utforske konseptet med invertert pyramide og diskutere beste praksis for å implementere det.

Bakgrunnen for invertert pyramide - Starte med kjernebudskapet

For en tid tilbake leste jeg en artikkel av Yoast om invertert pyramide. Hovedbudskapet i artikkelen var at hver paragraf bør starte med et kjernebudskap, det som gir leseren umiddelbar verdi og lar dem velge om de ønsker å lese videre.

Dette er spesielt viktig i en tid der lesere skanner gjennom innholdet og ønsker å finne relevante og interessante poenger raskt. Ved å inkludere kjernebudskapet i starten av hver paragraf kan innholdet også bli mer modulært og fleksibelt, og det kan enkelt omstruktureres eller flyttes rundt etter behov. Denne tilnærmingen er i tråd med dagens trend med å organisere innholdet i blokker, som også bidrar til en bedre leseflyt.

William Strunk formulerer målet med denne skrivestilen på følgende måte i The Element of Style:

"Vigorous writing is concise. A sentence should contain no unnecessary words, a paragraph no unnecessary sentences, for the same reason that a drawing should have no unnecessary lines and a machine no unnecessary parts. This requires not that the writer make all his sentences short, or that he avoid all detail and treat his subjects only in outline, but that he make every word tell."

Hvorfor bruke invertert pyramide?

I følge prinsippet om invertert pyramide bør den viktigste informasjonen presenteres først. Dette gjør det mulig for leseren å få en rask oversikt over hva innholdet handler om, og gir dem en "knagg" å henge mer detaljert informasjon på.

Fordelen med denne tilnærmingen er flere:

 1. Bedre forståelse: Leseren får umiddelbart innsikt i det viktigste og kan deretter dykke dypere ned i detaljene hvis de ønsker det.
 2. Raskere verdi: Selv brukere som ikke har tid til å lese hele artikkelen får umiddelbart verdi ved å få svar på deres spørsmål eller behov.
 3. Oppmuntrer til å scrolle: Hvis den innledende informasjonen er verdifull nok, vil leseren være motivert til å fortsette å scrolle og lese resten av innholdet.
 4. Logisk struktur: Ved å presentere breddeinformasjon før detaljene, kan invertert pyramide bidra til en mer logisk og sammenhengende struktur i innholdet.
 5. Skummlesning har verdi: Selv brukere som bare leser overskrifter og ingress kan få verdi ved å lese de viktigste delene av innholdet.
 6. Troverdig og verdifullt innhold: Ved å prioritere og presentere det mest verdifulle innholdet først, viser du at du har tenkt nøye gjennom verdien av innholdet ditt.

Hvordan bruke invertert pyramide?

For å implementere invertert pyramide effektivt, er det noen beste praksis å følge.

 • Identifisering av nøkkelpunkter er viktig for å fokusere på det leserne vil vite.
 • Det er også nødvendig å prioritere støtteinformasjon og presentere den på en logisk måte.
 • Beskrivende overskrifter og korte, selvstendige avsnitt er også viktige for å opprettholde leserens interesse.
 • En god tilnærming er å starte avsnittene med det viktigste og deretter gå inn i detaljene og svare på eventuelle underspørsmål. Avsluttende bakgrunnsinformasjon og kontekstrelatert informasjon kan plasseres mot slutten for å gi leseren en helhetlig forståelse.

"Content for Answers: The Inverted Pyramid - Whiteboard Friday" fra Moz viser bevisst bruk denne metoden. For eksempel kan artikkelen om bruk av SEO-titler organiseres som følger:

 • Først presenteres hva SEO er
 • Deretter følge opp med en forklaring på hvorfor SEO-tittelen er viktig
 • Tilslutt diskutere hvordan skrive en god SEO-tittel

Denne tilnærmingen gjør det mulig å utvide et kort svar til en mer omfattende og informativ artikkel.

Konklusjon

Invertert pyramide er en effektiv metode for å presentere innhold på en måte som fanger leserens oppmerksomhet og gir verdi fra starten av. Ved å plassere det viktigste innholdet først, kan du engasjere leserne og oppmuntre dem til å fortsette å lese.

Det er viktig å huske at invertert pyramide ikke er egnet for alle typer innhold. For historiefortelling som har en begynnelse, midt og slutt, kan andre modeller være mer hensiktsmessige.

Ved å følge beste praksis for invertert pyramide og kombinere det med troverdig og verdifullt innhold, kan du tiltrekke deg kvalifiserte lesere og enklere konvertere dem.

Uavhengig av metode bør fokuset være på å levere verdifull informasjon for riktig målgruppe.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Strategi for utvikling av nettsider: Fra planlegging til suksessHvordan kartlegge scope / risiko i UX-research