4 fordeler med smidig og datadrevet utvikling av nettsider og MVP

En MVP (minimum viable product) er et produkt som inneholder et minimum av funksjoner som sammen gjør at produktet tilbyr de viktigste og grunnleggende funksjonene som kunden forventer. Dette betyr at den første versjonen av produktet er i stand til å løse målgruppens hovedproblem. Denne måten å utvikle på skiller seg fra den tradisjonelle måten hvor produktet lanseres når designet og omfattende funksjonalitet er ferdig utviklet.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Viktig å poengtere er at en MVP må fungere godt nok, ha god brukeropplevelse og funksjonelt nok design helt fra starten av. Førsteinntrykket kan være avgjørende for hvor godt produktet blir tatt i mot og derav hvor mye data du kan hente inn og bruke i nye iterasjoner, og hvor godt produktet lykkes i fremtiden.

1 Tar hensyn til en bestemt målgruppen fra starten av

I en iterativ utviklingsprosess begrenses graden av og kompleksiteten til minimum av det som er nødvendige for å sikre god brukeropplevelse og må derfor tilpasses en helt bestemt målgruppe.

Å jobbe med en bestemt målgruppe gjør det også lettere å forme løsningen sin USP (unique selling point). I arbeidet med MVPer blir det lettere å holde produktet brukersentrert, som øker sjansene for å gjøre produktet mer effektivt og attraktivt for denne målgruppen.

Det er først i nye versjoner av MVPen og etter at den primære målgruppen er ivaretatt at designet, UX og funksjonalitet tilpasses en større brukergruppe.

2 Tid og ressurser brukes på å utvikle rett løsning

Ved å starte med en enkel og grunnleggende versjonen kan produktet lanseres raskere. På den måten kan man få verdifull feedback fra markedet / brukere på et tidlig tidspunkt. Å teste ulike ulike konsepter i en tidlig fase reduserer risikoen for at det brukes tid og penger på å utvikle noe som markedet ikke er klar for / ønsker å bruke.

3 Muliggjør innsamling av data på et tidlig tidspunkt

Det er først når produktet testes av virkelig brukere verdifull data samles inn. Det å samle inn data fra brukerinteraksjon gjør det mulig å identifisere feil og barriere men også utviklingspotensiale. Innsikt som er verdifull når produktet før produktet ferdigstilles.

På den måten gjør en MVP det mulig å få tilbakemeldinger raskere som gjør at neste versjon blir enda bedre og mer effektiv.

4 Identifisere potensielle målgrupper og interesse

MVP kan brukes til å undersøke om målgruppen er riktig og grundig nok definert. Er målgruppen ivaretatt? Hvordan blir løsningen mottatt av målgruppen? Hva sier, tenker og gjør målgruppen med løsningen? Hva føler målgruppen når de bruker løsningen?

Tilbakemeldinger og svar på de nevnte spørsmålene kan avdekke nye mulighet og gi verdifull innsikt som påvirker videre utvikling.

5 En MVP er stadig i utvikling noe som oppleves positivt for sluttbruker

Da en MVP utvikles stegvis kan hvert steg oppleves som en nyvinning og en stor oppgradering. På den måten kan en MVP oppleves som dynamisk og positivt for den som bruker produktet.

Datadrevet utvikling - hver versjon er en forbedring basert på data og en spesifikk målgruppen sine behov

Å utvikle et produkt som en MVP hvor konkrete problemer til en bestemt gruppe mennesker løses kan på være svært effektivt. Kombinert med data kan bedriften sikre at produktet har livets rett, redusere kostnader og utvikle rett funksjonalitet.

Denne måten å jobbe på henger også tett sammen med en agil arbeidsmetode som du kan lese mer om i Agil (smidig) utvikling av nettsider

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Agil (smidig) utvikling av nettsiderHvordan jobbe med CRO (optimalisering av konverteringer)