Budsjett for nettsiden - Hva må du tenke på?

I artikkelen "hva koster en nettside" går jeg igjennom en rekke punkter som påvirker budsjettet på en nettside og hvilke prismodeller som er vanlig. Generelt sett er det vanskelig å si eksakt hva det vil koste, men det er alltid noen poster som må være med i budsjettet.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Kompleksiteten avgjør helt klart budsjettet men for å best mulig kunne budsjettere kan svarene på disse spørsmålene gjøre det lettere. I bunnen på siden får du i tillegg en sjekkliste for hvilke hovedkategorier budsjettet bør ha med som du kan diskutere med din samarbeidspartner.

Hva er hensikten med nettsiden?

Med andre ord hva slags nettside trenger du? Skal du kun ha et utvidet visittkort, nettbutikk eller generere kundekontakter? Kanskje nettsiden kun skal generere trafikk for å selge reklame? Det blir lettere å gi et estimat om det fokuseres på bedriften sine mål fremfor funksjonalitet.

Hvilket verktøy bør brukes til å utvikle nettsiden?

Kan målene til bedriften dine nås med en mal fra Wix, Wordpress eller annen leverandør eller bør du vurdere tilpasset design skreddersydd for din målgruppe og din bedrift sine behov? Hvis du kun trenger en enkel mal vil du komme langt med ferdige løsninger, og trenger kanskje bare rådgiving for å sikre at nettsiden din blir en salgsmaskin.

Men har du budsjett til og mål om å få en nettside som både har personlighet, er funksjonell, skal kontinuerlig utvikles, være fleksibel og sikker vil jeg anbefale deg å “outsource” arbeidet.

Hva skal priorities på nettsiden?

Når du er tydelig på hva bedriften skal oppnå med nettsiden og hvilket krav du har er det mulig å definere nettsiden sine must have og nice to have for å møte dette behovet. En prioritet liste er et godt utgangspunkt og er lettere å estimere / budsjettere.

Å ha en prioritert liste gjør det også enklere å dele prosjektet inn i faser. Fordelen med å utvikle i faser er at du kan utvikle nettsiden gradvis, uten å binde opp store mengder tid, personell og økonomi. Resultatet blir også bedre da man kan få verdifull læring underveis mens nettsiden utvikles.

Hvilket budsjettet har du til å utvikle nettsiden?

Har du satt en grense for hvor mye du i første fase kan bruke på nettsiden så er det viktig å være tydelig på dette. Det gjør det lettere å gi tilbakemelding på hvilke must have som er aktuelt å inkludere i første fase.

En slik prioritert liste garanterer ikke at alle must have blir med i første fase, men sjansen øker for at det som gir mest verdi blir utviklet først. Som regel oppstår det uforutsette hendelser / innsikt som gjør at kompleksiteten øker, prosjektet koster mer og tar lengre tid. Da er det viktig å vite hva som skal prioriteres.

Undersøk hva nettsiden din bør koste

For å få en indikasjon på hva en nettside kan koste bør du snakke med andre i samme bransje som har noenlunde samme krav. I utgangspunktet er alle nettsideprosjekt unike og tilpasset bedriften og kundene sine mål, men å undersøke hva andre betaler kan likevel gi en indikasjon på kostnadsbildet.

Det kan også være hensiktsmessige å undersøke flere byråer eller frilansere som kan oppfylle dine krav til nettsiden. Når du gjør den undersøkelsen vær bevisst hva byrået eller freelancere kan tilby og kvaliteten. Det finnes dessverre mange som gjør alt for alle bransjer men med en kvalitet bedriften din ikke fortjener.

En annen faktor som ikke har med pris å gjøre er å ta en titt på nettsiden til bedriften du vurderer å bruke. Da kan du få en følelse av hvem bedriften er, hva de prioriterer og hva de kan levere. Se også på referansene.

Hvilken buffer har du for uforutsette kostnader og endringer i prosjektet

Ved utvikling av nettsider oppstår det ofte behov for ekstra tjenester, bistand på f.eks innholdsproduksjon, drift, testing, sertifikater, oppgraderinger, backup, integrasjoner m.m. Tjenester du i starten ikke tenkte på / prioriterte eller som du innledningsvis ikke kommuniserte at bedriften din trengte. Mange bedrifter erfarer også at de ikke har like god tid til f.eks innholdsproduksjon som de først antok.

I tillegg er det viktig å ta sette av ressurser for kontinuerlig utvikling og optimalisering av nettsiden. Nettsiden er et levende verktøy som må tilpasses, justeres og oppdateres for å møte bedriften og kundene sine mål.

Hva kan dine ansatte bidra med selv før, underveis og etter at nettsiden er utviklet?

Avgjør tidlig hvor mye bedriften din har mulighet til og ønske å gjøre selv. Hvis bedriften din skal gjøre mye selv så krever det mer planlegging, tid og overholdelse av frister for at prosjektet skal drives fremover. På papiret reduseres kostnadene, men det medfører økt press og legger beslag på tiden til de ansatte i bedriften.

Vanlige budsjettposter for en nettside:

  • Strategiarbeid
  • Planlegging - Hvem deltar og hvor ofte?
  • Prosjektledelse
  • Design/UX
  • Implementering/utvikling
  • Innholdsarbeid og SEO
  • Funksjonell testing av ferdig løsning
  • Drift
  • Rådgivning og analyse etter nettsiden har blitt publisert
  • CRO

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Hvilke fagpersoner er involvert i utvikling av nettsiden til bedriften?Hva koster en nettside, hvilke prismodeller er vanlig og hvilke nettsidetyper finnes?