4 grunner til at nettsideprosjekter feiler

Det er mange grunner til at et nettsiden ender opp med å koste mer, ta lengre tid og ikke blir som forventet. Det er mange faktorer som påvirker utviklingen av en nettside. For å vite hva som kan gå galt under utvikling må du vite hva du skal se etter, være klar over og hvilke triggere som påvirker.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

1. Mangel på planlegging og avklaringer

En faktor som garanterer at prosjektet både blir dyrt og tar lang tid er mangel på planlegging og avklaringer. Alle i arbeidsgruppen har tanker om hva de liker, hvordan nettsiden skal se ut og hva som er best for bedriften og brukeren.

Mange prosjekter starter med å definere løsningen uten å kjenne til hva som er problemet. Det er som en lege skal gi deg en resept på medisiner uten å vite hva slags plager du har.

Det å starte med design som en rask og effektiv da “tid til publisering” blir veldig kort. Da er det lett for at tankene om hva som er løsningen og design av denne overgår all annen planlegging.

Utfordringen er at alt som er viktig for bedriften blir glemt:

 • Hvem designes nettsiden for og hva er målet dems?
 • Hva er målet til bedriften?
 • Hvilke innholdsstrategi har bedriften?
 • Definere grunnleggende struktur, navigasjon og interaktivitet

Det viktigste med en nettside er hvordan den støtter bedriften sine mål. Det å fokusere på design før funksjonalitet medfører stort sett mye frem og tilbake i utviklingen og i verste fall trekker du kortet i Monopol - “rykk tilbake til start”. Å starte med designet medfører at all annen struktur, innhold, navigasjon m.m må tilpasses designet mens det ideelt sett bør være motsatt.

Selv om design ikke er rett måte å starte på opplever jeg likevel at det er viktig å inkludere en designer (gjerne en designer som også forstår “business” og brukeropplevelse). Dette for å få verdifull innsikt til hvordan man bør tenke på innhold tilpasset ulike flater, leseflyt m.m.

2. Møtebonanza

Møter er viktig, men møter tar tiden vekk fra utvikling, design og testing, som ofte er mer verdifullt enn selve møte. Et annet problem med møter er at de har tendens til å dra ut i tid, være dårlig organisert og for generelle (ikke rett på sak).

Et fast ukentlig møte kan fort bli en samtale om status og oppsummering fra kommende uke enn å diskutere relevante problemer, utfordringer og resultater. Verdien for et møte må være høy da kosten er høy.

Prisen for et møte: x (personer) * y (timepris) + (forberedelse + reisetid + “tap arbeidstid grunnet forstyrrelse av god arbeidsrytme”)

For at møtet skal kunne overgå denne verdien må det i det minste:

 • Ha en klar agenda formidlet til alle som deltar
 • Et utgangspunkt for hvor lang tid punktene på agenda skal ta
 • Sett av en makstid for møtet og være tro mot den tiden. Målet er å ha et så fokusert møte som mulig.
 • Holde seg til avtalt plan og ha en plan for hva man gjør om enkelte punkter krever med tid. Normalt handler det om å ha en plan for hva som gjøres med resterende punkter på agendaen. Det kan f.eks være å:
  • Avtale nytt møte som fortsetter fra samme punkt
  • Utsetter videre avklaringer helt tilslutt slik at de som ikke trenger å være med på detaljene kan fortsette å jobbe
 • Dokumentere resultatet av møte, læringspunktene og oppgaver som skal gjøres.
 • Videreformidle til andre som ikke deltok på møtet, men som bør få oversikten og avklaringer gjort i møtet.

3. Manglende kommunikasjon eller prosjektstyring

Uten en klar plan i forkant og fokus på bedriften og kundene sine mål er det fort gjort at overflødig innhold og features stjeler tid og penger fra andre viktigere deler av prosjektet.

Uten en plan og avklaring rundt hva som skal utvikles øker også sjansen for at en utvikler eller en i prosjektgruppen tvinger frem features eller innhold uten å diskutere med gruppen.

For mange oppleves det “enklere” å snikinnføre endringer for å slippe og diskutere det med den som styrer prosjektet. Selv om tanken er god bidrar det til “scope creep” og utvikling av funksjonalitet som ofte ikke trengs.

Et lite nettsted av høy kvalitet er uendelig bedre enn en gigantisk nettsted med mengder av features med utdatert innhold og ødelagte lenker som ikke møter bedriften sine mål.

4. Nettsiden ses på som et prosjekt med en klar start og slutt

Denne måten å tenke på begrenser muligheten til å lære om hva som fungerer og hva som ikke fungerer relatert til målet med nettsiden. I tillegg låses prosjektet både til design, tid og en fast plan som reduserer fleksibiliteten og smidigheten til prosjektet.

Denne måten å tenke på var hensiktsmessig når man jobbet med print eller utviklingen av f.eks stasjonære produkter hvor kosten for å gjøre feil var stor og irreversibel.

En fleksibel og vekstdrevet tilnærming til utvikling av nettsider:

 • Fokuserer på læring fremfor å få alt perfekt ved lansering
 • Fokuserer på små kampanjer, kontinuerlig utvikling og testing enn et stort prosjekt noen få ganger i året.
 • Stopper ikke ved lanseringer men fortsetter optimaliseringen, læringen og utviklingen i ettertid
 • Handler om å beholde det som fungerer, lære av det som fungerer, utarbeidet det som har potensiale fremfor å skifte ut alt. Utfordringen ved å skifte ut alt er at man ikke vet hva som fungerte eller hva som gjør at ny nettside eventuelt fungerer bedre enn tidligere.
 • Tar utgangspunkt i læringen, innholdet og kundenes erfaringer fra gammel web noe man mister ved en komplett redesign. Du unngår å starte på nytt hver gang nettsiden utvikles og kundene slipper å lære det nye designet og friksjonen det skaper i brukeropplevelsen.

Fordelen med å jobbe digitalt er at forandringer er forholdsvis raske og enkle. En digital tilstedeværelse er også mer kontinuerlig , aktiv og interaktiv sammenlignet med det print hvor kommunikasjonen primært var enveis og passive.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

7 beste praksiser for utvikling av nettsider6 røde flagg du bør se etter når du velger leverandør av ny nettside