6 utfordringer du unngår ved å tenke langsiktig om nettsiden

Hva gjør du når nettsiden din begynner å gå ut på dato, engasjementet rundt nettsiden falmer og konkurrenten din har fått ny nettside? Kanskje du har blitt ansatt som ny markedssjef i selskapet og har lyst på ny nettside du kan sette preg på? Tradisjonelt sett gjennomføres nettsider som enkeltstående prosjekt i en begrenset tidsperiode, som er hovedgrunnen til at disse 6 utfordringene oppstår.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

6 utfordringer nettsiden får ved å være et prosjekt fremfor et levende produkt:

1. Bedriften binder opp ressurser i form av tid, ansatte og penger

Å utvikle hele nettsiden samtidig gjør det ikke mulig å fordele arbeidsmengden og ressursene som kreves over en lengre periode. Det igjen kan påvirke bedriften sin evne til å investere i andre prosjekter / sine ansatte samt at de ansatte ikke får gjort sine primære arbeidsoppgaver.

At bedriften heller ikke har mulighet til å fordele kostnadene gjør at prosjektet blir låst til en fast sum, basert på budsjetter avtalt året i forveien. Det gjør nettsiden lite fleksibel for endringer basert på innsikt, endringer i strategi og endringer i markedet.

Å budsjettere uten å kjenne til hva som skal utvikles og mulighetene som finnes begrenser også nettsiden sitt potensiale.

2. Designet av nettsiden preges av dagens trender

Å utvikle nettsiden i en bestemt tidsperiode gjør at designet bevisst eller ubevisst blir påvirket av de trendene som er gjeldende. Det medfører at nettsiden fort blir utdatert da trender på web endrer seg fort.

Utfordringen med det er at selv nye nettsider kan gi et inntrykk av være umoderne eller utdatert, som igjen påvirker kredibiliteten og inntrykket av bedriften din.

3. Lengre utviklingstid, større risiko og mer stress

Risikoen og utviklingstiden øker i takt med grad av og kompleksiteten på funksjonaliteten, design og integrasjoner. Dette gjelder spesielt for prosjekter som begrenses til en fast tidsperiode. Det å utvikle hele nettsiden med en gang medfører også økt stress for de som er involvert, da det ofte er korte tidsfrister og mange baller i luften samtidig.

Lengre utviklingstid gjør også prosjektet mer utsatt for uforutsette endringer. Det kan være endringer i bedriften sin strategi, at det skal fokuseres mer på nye / andre produkter, bedriften har blitt kjøpt opp, interne uenigheter, den som hadde ansvaret for prosjektet slutter m.m.

4. Lite fleksibel for endring / læring underveis

Når nettsiden utvikles som et prosjekt er den mindre fleksibel for læring / ny innsikt bedriften får gjennom analyser, testing og erfaringer.

Om designet og arkitekturen i tillegg ikke tar hensyn til vekstdrevet utvikling blir det både mer krevende og dyrere å endre på samt vanskeligere å teste.

Jeg anbefaler deg også å lese Agil (smidig) utvikling av nettsider

5. Vanskeligere å estimere og styre

Kompleks prosjektet er vanskeligere å estimere i forkant da det er umulig å ta høyde for alt. Å låse prosjektet til en fast tidsramme og budsjett gjør som nevnt prosjektet lite fleksibelt. Faren øker også for at det oppstår såkalt scope creep, at ny funksjonalitet det ikke er tatt høyde for legges til.

Det igjen medfører at planlagt funksjonalitet må vike, eller at prosjektet tar lengre tid og koster mer. Da slike endringer kommer snikende og gjerne gjerne fra forskjellige personer i prosjektet blir det vanskelig å styre prosjektet, kommunisere endringene på tvers av organisasjon og sørge for at det som utvikles faktisk har verdi.

I dette innlegget kan du lese mer om “Hvorfor og hva er de vanligste grunnen til at et webprosjekt feiler”).

6. Øker sjansen for at nettsiden ikke møter kundene sitt behov / skaper verdi

Prosjekter som har dårlig tid, er presset på ressurser og er utsatt for scope creep ender ofte opp med å nedprioritere det som er kjernen i nettsiden. Det å teste at nettsiden skaper verdi for en bestemt målgruppe slik at bedriften kan få økt lønnsomhet.

Når prosjektet ikke er smidig og ikke testes underveis øker sjansene for at nettsiden ikke møter kunden sine behov og ikke ivaretar bedriften sine mål på best mulig måte.

Langsiktig strategi for nettsiden din øker sjansen for at du lykkes med ny nettside

En langsiktig strategi fokuserer bygger nettsiden stein for stein hvor de viktigste delene bygges først. Fordelen er at det er mulig å få verdifull læring underveis som gjør at prosjektets retning enda bedre kan treffe på kunden og bedriften sine mål.

Du kan nesten sammenligne det som å ha månedlig time hos legen hvor du får helsesjekk, tips, trening og innsikt. Du slipper med andre ord å lure på hvordan nettsiden fungerer, hva som er neste steg og vente i kø for å få gjort endringer på siden.

Målet er å lansere raskt, lære og justere.

Les om MVP og datadrevet utvikling

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Hvordan jobbe med CRO (optimalisering av konverteringer)10 spørsmål du må svare på før bedriften din får nettside