5 krav nettsiden din må oppfylle før du vurderer CRO - optimalisering av nettsiden

Å lykkes med CRO og konvertering stiller noen grunnleggende krav til nettsiden, produktet og bedriften din. Konverteringsoptimalisering har liten effekt når optimaliseringen føles som å ta leppestift på en gris.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

1. Fundamentet på nettsiden må være robust

Før nettsiden optimaliseres må den fungerer slik den er tenkt og være fri for tekniske feil. Det har liten verdi å starte en CRO-prosess om løsningen ikke fungerer optimalt.

 • Fungerer nettsiden optimalt i de nettleserne kundene bruker?
 • Er nettsiden fri for 404 (siden finnes ikke) eller 500 (serverfeil)?
 • Validerer og fungerer skjemaene på nettsiden?
 • Har nettsiden analyseverktøy som sikrer pålitelig data?
 • Er nettsiden robust nok til å håndtere trafikken?
 • Er nettsiden sikker?
 • Er grunnleggende sidestruktur, SEO og lastetid ivaretatt?
 • Laster nettsiden din raskt nok?
 • Har nettsiden et design som er lett å teste og tilpasse?

2. Nettsiden må være tilgjengelig / mulig å bruke

Kort fortalt er nettsiden din tilpasset alle brukere, nivå og enheter? Grad av tilgjengelighet tar utgangspunkt i fire overordnede prinsipper:

1. Mulig å oppfatte

Informasjon og brukergrensesnittet må presenteres på måter som brukeren kan oppfatte, at løsningen kan brukes selv om f.eks syn er en begrensning.

2. Mulig å betjene

Det må være mulig å betjene brukergrensesnittet og navigasjonen på alle mulige enheter som målgruppen din bruker.

3. Forståelig

Det må være mulig å forstå informasjon og brukergrensesnitt, at brukeren f.eks navigasjonen og skjønner informasjonen. Er designet forutsigbart, bruker et enkelt språk og gir god hjelp om brukere står fast?

4. Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi.

Gå til WCAG 2.0 for mer informasjon om de ulike prinsippene og krav

3. Nettsiden må være brukervennlig

Brukervennlighet har mange aspekter men grovt handler det om at løsningen ivaretar prinsippene nedenfor og prinsippene om tilgjengelighet. Les “…” for å lære mer utfyllende om brukervennlighet.

Effektiv

Brukeren har mulighet til å utføre oppgaver med høy sikkerhet / kvalitet. Det innebærer f.eks at brukeren trykker på riktig knapp, navigerer til riktig sted og er sikker på veien videre fra siden de er på.

Efficiency (rask)

Brukeren har mulighet til å utføre oppgaver på en rask og smidig måte, gjerne tilpasset sin egen arbeidsflyt og med snarveier. F.eks lett vei til hovedfunksjonalitet, kontaktinformasjon, informasjon om tjenester / produkter m.m.

Engasjerende

Løsningen er enkel å bruke må føles “deilig” å bruke.

Feilhåndtering

Løsninger har fokus på å minimere antall feil, forhindre bruker i å gjøre en feil, men også å gi god tilbakemelding / hjelp om en feil oppstår.

Lett å lære

Lett å tilpasse seg endringer men også å lære/forstå hvordan løsningen fungerer.

Nytteverdi

Å ha noe som er enkelt å bruke er bra, men det må også skape verdi / tilfredsstille et behov. Kun kombinasjonen lett å bruke og nytteverdi skaper verdi for bedriften og kunden.

4. Nettstedet må være intuitivt

Brukerne som besøker nettsiden vår har sin tolkning av hvordan noe skal fungere basert på tidligere erfaringer (mentale modeller - nåværende kunnskap). Et mål med nettsiden bør være at salgsprosessen på nettstedet samsvarer med denne mentale modellen.

Kjøpsprosessen er intuitiv og reduserer friksjonen når du vet hva brukeren forventer å se / trenger av informasjon til hvilken tid. At du kan forutse spørsmål kunden har og gi et svar. Dette gjør at brukeren unngår å stoppe opp og tenke “Hva gjør denne? Har jeg kommet på rett sted? Basert på informasjonen i forrige link, er dette siden jeg forventet å se?”

I tillegg til nåværende kunnskap er det et prinsipp Jared Spool kaller målkunnskap - hvor mye brukeren trenger å vite for å kunne bruke nettstedet ditt eller programmet. Å kjenne til hva brukeren vet fra før og hva målet er avgjørende for å lage løsningen så intuitiv som mulig. Måter å få denne informasjonen på er kun gjennom brukertesting, feltstudier, observasjoner, intervjuer m.m.

Overordnet gjelder det å begrense målkunnskapen til et så små mål som mulig. Med andre ord, gjør du det heller så enkelt at det ikke krever noen læring, eller legg til instruksjoner, tips og mikroskopi som er lett å se og følge.

Det er ikke at folk hater forandring. De hater bare forandringer som tar bort deres nåværende kunnskap. En intuitiv design skjer når vi ikke tvinger brukerne til å vente på å endre.

5. Innholdet og tjenestene på nettsiden må være overbevisende

Bruker nettsiden innholdet, designet, social proof, referanser, informasjon om sikkerhet m.m til å redusere eventuell tvil brukeren har?

 • Forstår brukerne at det du tilbyr er tilpasset deres behov og løser det problemet de har?
 • Kommer det tydelig nok frem hvilken verdi du tilbyr?
 • Gir nettsiden nok bevis på at du kan det du sier?
 • Gir nettsiden nok bevis på at du er rett leverandør?
 • Begrenser løsningen selvsnakk som
  • Har jeg kommet til rett sted?
  • Hva må jeg trykke på her?
  • Hvorfor spør de om dette?
 • Ivaretar du beste praksis for å forhindre at brukere forlater nettstedet i avsluttningen av et kjøp og på landingssider?

Andre faktorer som påvirker grad av konvertering

I tillegg til de nevnte forutsetningen er det også mange andre faktorer som påvirker om brukeren konverterer men som ikke kan løses med nettsiden alene:

 • Hvor relevant er produkter
 • Konkurransen i markedet
 • Kjennskap til merkevaren din
 • Relasjonen din til kundemassen
 • Type produkt. Enkelte produktgrupper har vi mer behov for enn andre (tannbørste vs kjøkken)
 • Pris
 • Opplevd verdi
 • Hva du skriver om og hvordan du responderer i andre kanaler
 • Den totale brukeropplevelsen

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

6 røde flagg du bør se etter når du velger leverandør av ny nettsideAgil (smidig) utvikling av nettsider