Brukeropplevelse, SEO og bedriften sine mål - Har de noe med hverandre å gjøre?

For å skape gode brukeropplevelse handler det om å forstå hva som skal til for at bedriften lykkes, ikke bare metoder og teknikker innen brukeropplevelse (UX). I denne artikkelen sier jeg noe om hvorfor dette er viktig og hva resultatet av dette kan ha for deg.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

I min erfaring som designer av gode brukeropplevelser (UX) har jeg erfart at det er like viktig (om ikke viktigere) å kjenne til målene til din bedrift samt forstå deg og din bedrift.

Hvorfor er dine mål for bedriften viktig?

Når jeg designer gode brukeropplevelser handler det om å forstå hvilke problemer som skal løses. Da tenker jeg ikke kun på utfordringer knyttet til design, men å forstå hva du ønsker å oppnå i en større kontekst.

Å forstå mål og bedriften gjør arbeidet med brukeropplevelse enklere og mer effektivt da det blir lettere å vite hvor ressursene skal brukes, hvilke taktikker som skal benyttes og hvorfor dette er viktig for bedriften.

Ulike mål for bedriften trigger også ulike arbeidsmetoder. Hvis en bedrift skal annonsere et nytt produkt for en ny målgruppe vil det å forstå denne brukergruppen være viktig. For en bedrift som har som mål å optimalisere nettsiden sin, vil kanskje analyse av konkurrentene sine nettsider, gjennomgang av dagens nettside, innhenting av data fra f.eks Hotjar eller Google Analytics m.m være relevant. Informasjon som er nødvendig for å vite hva som skal utbedres / optimaliseres.

Felles mål gir felles kommunikasjon

Når bedriften og jeg er samstemte på hva som skal løses for hvem blir det enklere å kommunisere hva som gjøres og hvorfor noe ser ut som / fungerer som det gjør. Hvis jeg velger å snakke om design thinking, fargeprofiler, design systemer, alignment, user flows etc vet jeg at kunden ikke klarer å følge meg.

Ved å knytte de nevnte begrepene til bedriften sine mål, blir det enklere for deg som kunde og vite hva som gjøres og hvorfor. I tillegg blir det enklere for meg å forstå hvilke begrensninger som må ivaretas da det å utvikle alltid har ulike begrensninger som må ivaretas.

Konkurrentene dine er viktig for meg

I samtaler om hva som skal gjøres, lages og forbedres m.m blir ofte ulike konkurrenter nevnt. Hvis en konkurrent skal analyseres er det viktig å vite hva jeg skal fokusere på, da det ikke er mulig å vurdere alt samtidig, fører lett til analyse paralyse.

Når analysen knyttes til konkrete mål blir fokuset konsentrert som gjør det enklere for deg å vite hva som faktisk skiller deg og konkurrenten på et gitt område. Det blir med andre ord enklere å kartlegge samt kommunisere hva konkurrentene dine gjør som din bedrift kan vurdere å gjøre.

Produkter er unike

Ditt produkt er unikt og når jeg forstå hva som er unikt med ditt produkt, din unique selling proposition (USP), er det lettere for meg å vite hvordan dette kan brukes til din fordel. Det er viktig å tydeliggjøre det som gjør deg og ditt produkt unikt. Som UX`er er en av mine oppgaver å ivareta dette.

Enklere for meg å hjelpe til i det lange løp

Målene dine kan (og ofte må) endres. Når jeg kjenner dine mål og hva som det fokuseres på er det enklere for meg å delta i diskusjonene som kan oppstå når mål endres. På den måten fungerer jeg også som en strategisk partner i din digitale satsning og kan sikre at god brukeropplevelse blir ivaretatt.

Hvilken verdi har dette for din bedrift?

UX er viktig, men hva konkret kan det å forstå bedriften sine mål føre til? I korte trekk gjør gode brukeropplevelser at kundene blir mer fornøyd. Det blir enklere for dem å oppnå det de ønsker, f.eks. gjennomføre et kjøp på en nettbutikk eller finne frem til rett tjeneste.

Da jeg i stor grad jobber med nettsider er en annen viktig verdi av god brukeropplevelse god SEO, at andre finner deg lettere når de søker på f.eks. Google.

SEO og UX

Søkemotoren sin hovedfunksjon er å gi deg relevante treff på det du søker på. Den skal forstå hensikten til deg som søker og gi rett informasjon basert på dette. I utgangspunktet snakker vi om tre hensikter:

  • KNOW - du (eller kundene dine) lurer på noe. Du har en tanke om hva du leter etter, eller et spørsmål du ønsker å finne svaret på.
  • DO - du (eller kundene dine) ønsker å gjøre noe. Du vet hva du leter etter og er klare til å gjøre en handling.
  • GO - du (eller kundene dine) leter etter noe helt konkret. Du vet hva dd skal finne, men husker f.eks. ikke nettadressen. Søker da etter firmanavnet.

Søkemotoren ønsker å ivareta disse behovene og gi rett informasjon, den ønsker å gi deg en god brukeropplevelse.

SEO, UX og dine mål

Å kjenne til dine mål gjør det enklere å fokusere på hva som skal til for å få god UX og derav SEO. God brukeropplevelse sikrer at de som trenger hjelp finner frem til deg og når de finner deg får de en god opplevelse. Google har i moderne tid kommunisert at brukeropplevelse har blitt enda viktigere for hvor bra nettsiden din synes i søkemotoren. Det kan man blant annet se på hva som vektlegges i Core Web Vitals (som du blant annet kan teste her).

God UX sikrer god SEO ved å:

  • Optimalisere nettsiden sin lastetid. Når jeg studerte skrev jeg en lengre oppgave om lastetid og hvor frustrerende det kan være for når noe går tregt (over 5 sekunder). Forstod da hvor viktig det er for at din bedrift skal lykkes digitalt.
  • Tilpasset ulike plattformer. Digitale tjenester blir i dag sett på et mylder av enheter. At nettsiden ivaretar god brukeropplevelse på alle flater, gir også bedre SEO.
  • Informasjonsarkitektur er en del av god UX og dermed SEO. Det vil si at det blir enklere for brukeren å finne frem / navigere rundt på nettsiden og det brukes ord og uttrykk kundene og søkemotoren forstår.
  • Gode brukeropplevelser øker sjansen for at andre deler innholdet ditt / snakker varmt om deg, eller i motsatt tilfelle snakker negativt. At andre lenker tilbake eller anbefaler siden din via f.eks. Google gjør at du får flere kunder og bedriften din vektlegges av Google.

Konklusjon

Oppsummert handler det å forstå deg og din bedrift om å sikre bedre kommunikasjon, effektive prosesser og mer valuta for pengene. Som UX`er kan jeg gjøre en bedre jobb, sikre bedre SEO og sikre bedre brukeropplevelser.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

3 grunnleggende ting du må vite om nettsiden og kundene dineDesigne for tilgjengelighet og god brukeropplevelse