Hva koster en nettside, hvilke prismodeller er vanlig og hvilke nettsidetyper finnes?

Et vanlig spørsmål når man skal kjøpe noe (ihvertfall noe jeg ofte lurer på) er hvor mye koster tjenesten eller produktet? Spørsmålet om pris er alltid relevant men ikke alltid lett å gi et konkret svar på. Generelt sett er det ingen fasit på hva en nettside koster.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Hva påvirker prisen på en nettside?

 • Hva bedriften har utviklet fra før (logo, fargeprofil m.m).
 • Kostnader for å drifte nettsiden (domene og server)
 • Type nettside (eks nettbutikk)
 • Størrelsen på nettsiden (antall maler, sider, grafiske elementer m.fl)
 • Kompleksitet (integrasjon med andre løsninger, krav til spesifikk kompetanse/spesialist, sikkerhet m.m)
 • Generelt vedlikehold og oppdateringer
 • Prosess (standard nettside eller kontinuerlig datadrevet utvikling)
 • Hvem som utvikler nettsiden
 • Hvor mye forarbeid som gjøres om kunde, bedrift, konkurranse m.m
 • Grad av opplæring i ettertid

Hvilke type nettsider finnes?

Som nevnt i punktet over påvirkes prisen av hva slags nettside som skal utvikles. Under ser du en mulig gruppering av ulike type nettsider sortert etter grad av kompleksitet (pris).

 • En enkel blogg / nettside
 • Små og mellomstore bedriftssider
 • Små til mellomstore nettbutikker
 • Store nettbutikker med lager og logistikk
 • Komplekse bedriftsider med dynamisk data, medlemssider, blogg m.m
 • E-læring

Hvilke prismodeller kan du velge mellom når nettsiden skal utvikles?

Primært tenker jeg på 3 prismodeller som er aktuelle når man skal utvikle en nettside:

 • Timespris
 • Fastpris
 • Månedspris (kontinuerlig utvikling)

Timespris

Utfordringen med timespris er at den gir usikkerhet for deg som bedrift da den ikke har noe tak for hvor mye nettsiden skal koste. Strengt tatt kan alt på nettsiden testes, optimaliseres og forbedres, og derfor umulig å sette et tak.

Likevel kan det være mulig å estimere antall timer basert på tidligere erfaring med å sette opp nettsider. Dette estimatet påvirkes av type nettside, erfaringen til bedriften men også hvor seriøs bedriften du jobber.

Du kan strengt tatt få en gratis nettside eller en nettside til veldig lav timepris, men selskaper som tilbyr dette glemmer ofte de viktige bærebjelkene i en nettside:

 • Strategien til bedriften
 • Forarbeid for å bli kjent med bedriften, kundene og markedet
 • Hvordan bruke nettsiden i markedsføring
 • Tilpasset og funksjonelt design
 • Fleksibel utvikling

Det får meg umiddelbart til å tenke at dette er “one-size-fits-all” type leveranse, hvor tilfeldig informasjon om bedriften ukritisk plasseres på en kjøpt nettsidemal.

Ved bruk av timepris er det viktig å gjøre avklaringer tidlig i prosessen, da kostnadene og tiden det tar å gjøre endringer øker etterhvert som nettsiden bygges.

Avklaringer i starten av prosjektet kan også forhindre at viktig funksjonalitet uteblir samt forhindre diskusjoner i ettertid rundt hvorfor noe kostet det det gjorde.

Fastpris

Fordelen med fastpris er at fokus i større grad flyttes fra enkelttimen til hva som skal utvikles (verdien tjenesten gir). Fastpris kan baseres på etablerte tjenester / pakker bedrift leverer, eller per prosjekt. Prissetting per prosjekt blir mer utfordrende hvis det er mange involverte og løsningen er kompleks. I slike tilfeller kan fastpris medføre større risko både for kunde og bedriften.

For kunden kan det ende opp med at deler av leveransen må kuttes grunnet uforutsette hendelser, stor grad av prosjektledelse, nye krav m.m. For bedriften som utvikler nettsiden kan det medføre gratisarbeid da man har lovet en leveranse som man ikke har styrt godt nok / begrenset underveis.

Ved bruk av fastpris er det viktig å kommunisere endringer / forsinkelser på et tidlig stadie for å unngå utfordringene nevnt ovenfor.

Månedlig betaling

Månedlig betaling ligner på fastpris, men istedenfor å prise hele prosjektet bevilges det en sum per måned. Denne måten er ofte knyttet til “datadrevet / kontinuerlig utvikling” av nettsiden. En slik betalingsmodell er godt egnet om bedriften har som mål at nettsiden skal prestere best mulig, da en nettside alltid kan optimaliseres. Nettsiden forbedres kontinuerlig basert analyse, data og testing.

En annen fordel med månedsprisen er at utviklingen kan deles opp i flere faser som underveis testes og optimaliseres. Et eksempel på ulike faser kan være:

 • Nettsider med høyest verdi for kunde og bedrift
 • Støttesider
 • Innholdssider
 • Landingssider
 • Ebøker

Hva må avklares uavhengig av prismodell

For å unngå unødvendige diskusjoner rundt pris, gi et godt estimat og sikre en god leveranse må man som minimum:

 • Bli enige om hva som skal leveres og til hvilken tid
 • Bli enige om en fremdriftsplan (milepæler)
 • Bli enige om hva slags innhold som skal utarbeides, hvem som skal produsere innholdet og når det skal være klart
 • Avgjøre hvordan innholdet og navigasjonen struktureres (informasjonsarkitektur)
 • Definere kundereisen og personas
 • Prioritere funksjonalitet og innhold
 • Ha en tanke om hvordan det skal være å bruke løsningen (design, UX)
 • Ta høyde for en fornuftig og smidig møtestruktur
 • Ha en plan for hvordan håndtere “scope creep”. Hvis endringer oppstår, hva skal tolkes som en endring og hva koster endringer når prosjektet har startet? Dette for å unngå at prosjektet utvides både i tid og størrelse.
 • Driftskostnader

Viktigere enn prisen er målet om å skape verdi for bedriften og kundene

Viktigere enn prisen må være verdien av nettsiden for din bedrift. For å sikre god verdi er kvaliteten på forarbeidet avgjørende. Dessverre er mange bedrifter mer ivrig på å diskutere design og sette sluttdato, enn å diskutere hva nettsiden skal gjøre, for hvem og på hvilken måte.

Å fokuserer på verdien av det å ha en nettside, flytter fokus vekk fra “hvor mye tid brukte du på dette” til “hva er verdien av et brukervennlig, funksjonelt og profesjonelt design”?

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Budsjett for nettsiden - Hva må du tenke på?Hva er brukeropplevelse (UX)?