7 beste praksiser for utvikling av nettsider

Det er stor forskjell på hvor godt nettsiden presterer, hvordan den ivaretar bedriften sine mål, kundens behov, sikkerhet m.m. En nettside kan komme i mange former, og dessverre for din bedrift i veldig varierende kvalitet.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

En måte å sikre kvaliteten på nettsiden er tenke igjennom de syv hovedstegene utviklingen av nettsiden følger.

 1. Strategi og planlegging
 2. Innholdsarbeid
 3. Informasjonsarkitektur
 4. Design
 5. Implementering og testing
 6. Markedsføring
 7. Analyse, monitorering og optimalisering

Alt for ofte starter arbeidet med fase 5 (til nød 4), uten et klart mål, en tydelig plan og hvor fagpersonene jobber i blinde. Det er både ineffektivt, øker sjansene for feil, koster mer og ender opp med et dårligere resultat.

Hvor mye tid og ressurser bedriften kan bruke på de ulike fasene varierer, men ikke hoppe over fase 1 til 4. Faktoren som påvirker er ofte:

 • Størrelsen på og type bedrift
 • Ressurser i form av personell som kan bistå / følge prosessen
 • Økonomi
 • Tid
 • Hvem som utvikler nettsiden
 • Kunnskap / ekspertisen til de som utvikler nettsiden

1. Strategi og planlegging av nettsiden - Definere hva, hvem og hvorfor

I første fase defineres målene og strategien for nettsiden. I denne fasen bør bedriften knytte til seg nødvendig fagpersoner for å få hjelp til å definere omfanget (scope) på nettsiden og ressursene som kreves.

Mange bedrifter har ikke de nødvendige fagpersonene i egen bedrift, kjenner ikke til mulighetsbildet og kjenner ikke til hva som kreves for å lykkes med nettsiden. En rådgiver kan i tidlig fase hjelpe bedriften til å:

 • Finne nettsiden sin plass i en digital strategi
 • Forstå hvordan nettsiden kan skape verdi
 • Bestemme value proposition - hvilken verdi du skaper / hva kundene oppnår ved å bruke dine tjenester
 • Bestemme unique selling point - hvorfor kunden skal velge deg
 • Definere målgruppen
 • Analysere markedet du jobber i og konkurrenter
 • Definere dybden, bredden og type innhold
 • Se paralleller mellom problemet som skal løses og funksjonalitet som kreves
 • Definere omfanget, tid og budsjett

2. Innholdsoversikt

I denne fasen lages en oversikt over hva slags innhold du har fra før. Informasjonen struktureres ofte i et excelark og inneholder type innhold (artikkel, produktside, om oss e.l), tittel, tema, forfatter, url, publiseringsdato, relevante søkeord, tilknyttet innholdstilbud, data fra f.eks Google Analytics m.m.

I tillegg til å strukturere gammelt innhold vurderes nytt type innhold, formatet på innholdet, hvilke kanaler som skal benyttes, hvem som skal produsere innholdet og hvilket innhold som skal prioriteres.

Omfanget av dette arbeidet påvirker hvilke ressurser som trengs for å realisere prosjektet men også fremdriftsplanen. Erfaringsmessig er det ofte innholdet som forsinker utviklingen av nettsiden da denne fasen ikke prioriteres.

Begynn å skrive og revidere innholdet umiddelbart slik at det kan brukes ekte innhold i design og prototyper. Designfasen bør ideelt sett ikke starte for hovedinnholdet er klart.

3. Informasjonsarkitektur og enkle prototyper

Struktureringen av innholdet gjør det enklere å etablere et forhold mellom innholdet, navigasjonen og brukergrensesnittet (informasjonsarkitekturen). Det er strukturen som danner grunnlaget til prototypene/skissene som utarbeides.

Prototypen som utarbeides har som mål å gi en følelse av hvordan det er å bruke nettsiden, hvordan innholdet forholder seg til designet, hvordan ulike innholdselementer passer sammen, flyten på nettsiden, strukturen på innholdet m.m

En fordel med prototyper er at de kan brukes til å teste at det er en tydelig sammenheng mellom navigasjonen og innholdet som bor på de ulike sidene og at innholdet er strukturert på en måte som er lett å forstå for de som besøker nettsiden.

Å kjenne til strukturen på innholdet gjør er også viktig for utviklerne som skal lage datastrukturen til nettsiden.

Typiske produkter eller leveranser etter de tre første fasene inkluderer:

 • Prosjektdokument som beskriver hva som skal lages, for hvem og hvorfor
 • Detaljert beskrivelse av innholdet på nettstedet
  • Innebærer søkeord-, trend- og konkurrentanalyse
 • Wireframes (skisser) og prototyper av informasjonsarkitekturen.
 • Taxonomier som representerer kategorier
 • Sidekart som viser strukturen på nettsiden
 • Skisser av grensesnitt og grafiske elementer
 • Oversikt over de tekniske kravene til løsningen
 • Backlog for hva som må utvikles av teknologi
 • Fremdriftsplan og arbeidsmetode

4. Design, innhold og arkitektur

I denne fasen ferdigstilles, godkjennes, testes og valideres arbeidet gjennomført i fasen over. Det innebærer at designet går fra å være skisser til å få bedriften sin visuelle profil, illustrasjoner, ikoner, bilder og ferdig innhold.

Hvis bedriften ikke har en visuell profil blir det i starten av denne fasen utarbeidet en enkel visuell profil som ivaretar bedriften sin identitet.

Typiske produkter eller leveranser i denne fasen inkluderer:

 • Tekst, ferdig redigert med korrektur
 • Ferdigstilt struktur for nettsiden
 • Ferdigstilte skisser for alle sidetyper/grensesnitt
 • Visuell profil med logoer, knapper, bakgrunner, grafiske elementer
 • Oppsett av maler i CMS
 • Klargjøring av interaksjoner og global styling
 • Oppsett av database, arkitektur og kjernefunksjonalitet

5. Produksjon / implementering

I denne fasen blir de viktigste delen av nettstedet ferdig utviklet (MVP) og fylt med innhold. Å utsette utviklingen til denne fasen sikrer at kritisk funksjonalitet, design, innhold og struktur er på plass og at nødvendig brukertester har blitt gjennomført. Dette reduserer forsinkelser, unødvendig utviklingsarbeid og kostnader. Les mer om iterativ utvikling i “…”

Typiske produkter eller leveranser i denne fasen bør inkludere:

 • Ferdige nettsider med alt innhold, navigasjon og visuelle elementer
 • Testing av database, integrasjoner og kritisk funksjonalitet
 • Testing og verifisering at feil logges
 • Testing av kundeservice sine arbeidsflyt, chat, e-postrespons, etc.
 • Brukertesting av nettsiden
 • Nødvendig dokumentasjon har blitt utviklet

6. Markedsføring av nettsiden

Markedsføringen av nettsiden er et kapittel for seg selv da det finnes en rekke strategier og taktikker som kan brukes. I prinsippet handler det om å bruke nettsiden aktivt i all kommunikasjon, til å generere kundehenvendelser, promotere tjenester m.m.

Dette kan gjøres ved å dele innholdet som publiseres i sosiale medier, på andre blogger, m.m. I tillegg kan bedriften betale for synlighet på blant annet Facebook, Google sin søkeside og LinkedIn.

Hvis de som utvikler nettsiden også kan tilby markedsføringstjenester er det hensiktsmessig å få hjelp til dette helt fra starten av. Dette sikrer at nettsiden og innholdet har en sentral plass i markedsføringen av bedriften din.

7. Sporing, evaluering og vedlikehold

Mange bedrifter anser nettsiden som ferdig når designet og innholdet er på plass. Jeg vil våge meg til å si at det er da det viktigste arbeidet med nettsiden starter, da en nettside må kontinuerlig utbedres for å prestere optimalt.

Denne fasen har som mål å få innsikt i hvordan nettsiden fungerer slik at den kan optimaliseres. Målet er at nettsiden kontinuerlig og systematisk forbedres basert på data, slik at nettside presterer bedre og bedre.

Å bruke data aktivt gjøre det enklere å levere rett informasjon til rett bruker og til å forbedre brukeropplevelsen. Data gjør det også at beskrivelsen av personas kan videreutvikles, noe som treffer alle markedsaktiviteter. I tillegg kan dataen brukes til å identifisere barriere som forhindrer konverteringer. Mindre friksjon leder til flere konverteringer og derav flere leads (økt lønnsomhet).

Optimalisering av nettsiden innebærer også vedlikehold. Vedlikehold av nettsiden kan f.eks være å sørge for at:

 • Alle linker fungerer
 • Nettsiden laster raskt nok
 • Bilder er optimalisert
 • Nettsiden er sikkerhetskopiert
 • Utdatert innhold oppdateres / fjernes
 • Sikkerheten er ivaretatt ved å oppdatere plugins, tredjeparts pakker, maler m.m
 • Generelt sett sørge for at nettsiden fungerer slik som avtalt

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

WCAG 2.0 - Standard for tilgjengelighet og god brukeropplevelse4 grunner til at nettsideprosjekter feiler