God tilgjengelighet gir god brukeropplevelse (UX) for alle

Målet med dette innlegget er at du som webredaktør, leder, markedsfører, utvikler og designer skal blir få en bedre forståelse av hva som kan gjøre for å gi bedre brukeropplevelse for alle. For en ting er sikkert, vi vet ikke hva vi ikke vet.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Å jobbe med nettsider krever konstant prioritering mellom hva som skal utvikles, prioritering av hva som gir verdi for bedriften, design, interaksjoner, innholdsstrategi, produsere innhold, utvikling m.m. Erfaringen er at tilgjengelighet ikke blir tenkt på i like stor grad.

Det bør være et mål for bedriften å tilrettelegge nettsiden for 19% av verden som er avhengig av at nettsiden er tilgjengelig.

Design for tilgjengelighet = god brukeropplevelse (UX) for alle

Hva menes med tilgjengelighet?

Tilgjengelighet på nettsider handler om å utvikle innhold og applikasjoner slik at de er tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker, inkludert individer med visuelle, motoriske, auditive, tale- eller kognitive funksjonshemninger. Det vil si at brukervennlige nettsider skaper gode brukeropplevelser for alle.

Selv har jeg ingen av de nevnte funksjonshemninger, men jeg opplever andre funksjonsnedsettelser som påvirker dømmekraften og fokus. Det kan f.eks være stress, ukjente ytre forstyrrelser, ubehag, sykdom, usikkerhet m.fl. Faktorer som må tas hensyn til for å skape gode brukeropplevelser.

Et design er nyttig når det er tilgjengelig for alle brukere, hvor som helst og når som helst

WCAG

Når vi snakker om tilgjengelighet, er det naturlig å nevne WCAG. WCAG har utarbeidet et sett av anbefalinger for nettinnhold (WCAG) for å gjøre nettsidene mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Disse retningslinjene er laget av World Wide Web Consortium (W3C) under Web Accessibility Initiative (WAI). Det er forskjellige nivåer (A, AA, AAA) og ulike versjoner (1.0, 2.0, 2.1), hvor WCAG 2.0 AA er den som EU skal følge.

En rekke av prinsippene i WCAG 2.0 sørger for at nettsiden blir enklere å bruke for alle, uavhengig om du har nedsatt syn, motorikk, hørsel, kognitive utfordringer eller lesevansker.

For å lære mer om WCAG 2.0 kan du lese denne artikkelen.

Alle kan bli bedre

For å unngå og sette noen i bås eller bli ukomfortable, oppfyller selv de beste, også de som skriver om tilgjengelighet ikke alltid alle kravene. For en tid tilbake tok jeg et kurs om tilgjengelighet, hvor de i kurset nevnte viktigheten av understreker på linker og tydelig kontrast.

En rask sjekk av siden indikerer at de ikke er konsistente på nettopp dette. I tillegg understreket de ord de ville fremheve, noe som gjør at et ord lett oppfattes som en link uten å være det.

Inkluderende design - hvorfor er det viktig?

Jeg har hørt andre snakke om at design som inkluderer er A4 og kjedelig. Det er ikke tilfelle.

Inkluderende design skaper gode brukeropplevelser og handler om å tenke på brukeren uavhengig om de har nedsatt funksjonsevne.

I en artikkel jeg leste om verdien av tilgjengelighet viser studier at tilgjengelige nettsteder har bedre søkeresultater, år et større publikum, har bedre SEO, har raskere lastetid, bruker bedre praksiser for koding og har alltid bedre brukervennlighet.

Andre grunner nevnt i 3 Reasons Why Accessible Design Is Good for All er såkalt “Curb-cut” effekten som sier at design utviklet for å støtte en liten gruppe gir ofte verdi for en mye større gruppe.

En tredje faktor er at tilgjengelighet er lovpålagte og bør av moralske grunner være ivaretatt.

Hvordan designe for god tilgjengelighet?

Når jeg jobber med brukeropplevelse, starter jeg alltid med en bruker / kunde / problem. Arbeid med tilgjengelighet starter med samme fokuset på brukeren, før noe som helst design og / eller implementasjon. Med andre ord inkluderes den som skal bruke løsningen i tidlig fase. Det handler om å forstå målgruppen.

Hvis brukeren eller målgruppen bli inkludert for seint enda man opp med å “fikse” på tilgjengeligheten. Det tar som regel lengre tid og koster derfor mer. Til info var det i 2017 814 søksmål knyttet til tilgjengelighet på nettsteder i USA.

Når brukeren er kjent, kan arbeidet med designet starte. I denne artikkelen snakker jeg om hvordan designe for tilgjengelighet. Listen er ikke komplett og ment som en introduksjon for deg som er designer, utvikler, markedsfører eller webredaktør.

Til deg som er leder av en bedrift handler artikkelen om hvordan gjøre designet og innholdet enklere å se, forstå, oppfatte, lese, bruke samt alternativer for bruk.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Designe for tilgjengelighet og god brukeropplevelse3 måter du kan påvirke verdien på tjenestene, markedsføringen og produktene dine