6 røde flagg du bør se etter når du velger leverandør av ny nettside

Nettsiden er for veldig mange bedrift den viktigste kanalen for markedsføring, synlighet, innhenting av leads, generere kundekontakt m.m. Men hvordan sikrer du at du har velger rett leverandør til din nye nettside? Det finnes noen røde flagg du bør se etter når du skal velge en leverandør til den nye nettsiden til din bedrift, her er 6 grunner jeg har erfart går igjen.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Generelt for alle flaggene under er at utviklingen ny nettsiden starter uten at de som skal lage nettsiden kjenner til:

1. Leverandøren av ny nettside starter med designet uten å kjenne bedriftens mål

Som freelancer ble jeg kontaktet av en bedrift som ønsket endringer på en nettside en annen leverandør hadde utviklet. Da jeg ikke kjente bedriften fra før stilte jeg noen grunnleggende spørsmål som:

 • Hva som var grunnen til at de ønsket nytt design på nettsiden?
 • Hva som var målet med den nye nettsiden?
 • Hva nettsiden løser gir av verdi til kundene?
 • Hvem som er målgruppen / besøker nettsiden?

Det var ingen som hadde spurt kunden om dette tidligere og det ble tydelig at nettsiden ikke var tilpasset bedriften sine mål eller brukerene av nettsiden.

Av erfaring er det viktig at du som bedrift får delta i designprosessen helt fra starten av. På den måten blir det enklere:

 • Å følge opp at den nye nettsiden tar den formen som er avtalt
 • Å komme med innspill til endringer til nettsiden underveis
 • Å følge opp at dine behov, mål og ønsker blir ivaretatt
 • At den visuelle profilen (identiteten) til bedriften blir ivaretatt på nettsiden

En annen utfordring med design kan være at designeren designer nettsiden for seg selv. Designeren vil få frem sin visjon, sine ferdigheter og sitt uttrykk.

Et unikt webdesign kan helt klart berike nettsiden, men det kan også skape forvirring og miste fokus på det som er viktig for din bedrift og kundene dine. Forvent uansett at det foreligger skisser av den nye nettsiden.

2. Leverandøren av nettsiden har hovedfokus på valg av CMS og tar for gitt at sitt CMS er best uavhengig av behov

Valg av CMS (verktøy brukt til å jobbe med innhold på nettsiden) bør komme etter at bedriften sine mål, langsiktig strategi, markedsføringsplan, krav til løsning m.m har blitt definert.

Av erfaring har de fleste bedrifter liten erfaring med de ulike CMSene som finnes og kan fort ende opp med å velge en løsning som:

 • Er lite fleksibel / vanskelig å konfigurere og utvide
 • Dyrt å drifte / utvide
 • Tungvint å jobbe med
 • Har utfordringer med sikkerhet
 • Ikke tilpasset innholdsstrategien og type innhold som skal publiseres
 • Har for mye funksjonalitet du som bedrift ikke trenger
 • Udatert
 • “Døgnflue”
 • Få andre som kjenner CMSet i tilfelle du skal bytte leverandør

I tillegg er det viktig å kjenne til kompetansen bedriften har med CMSet de tilbyr. Dette er spesielt viktig om den nye nettsiden skal integreres med andre systemer, brukes som nettbutikk, ha avansert kobling av data m.m.

Høyere kompetanse gir en mer robust nettside som ivaretar fleksibiliteten, sikkerheten og kvaliteten din bedrift trenger.

3. Leverandøren av den nye nettsiden har hovedfokus på trender og det siste nye

Hovedfokus bør være å løse målene bedrift din og kundene som besøker nettsiden har. Deretter sørge for at nettsiden ivaretar brukeropplevelse, ivaretar kravene til bedriften, er enkel å endre m.m.

Generelt sett opplever jeg sjelden at bedrifter som trenger ny nettside har et bevisst forhold teknologien som brukes og trender innen teknologi. Når det er sagt er det verdt å nevne at det å følge med på endringer innen design, teknologi, trender inne nettsider m.m er viktig for å holde seg oppdatert, kunne utvikle raskere, sikrere og med bedre ytelse.

Poenget i dette avsnittet er at trender og design ikke må være driveren for hvordan den nye nettsiden utvikles.

4. Leverandøren snakker om alle sosiale medier bedriften din bør bruke

Sosiale medier er utvilsomt en viktig kanal for å dele informasjon, kommunisere med potensielle kunder, engasjere seg i relevante diskusjoner og annonsering.

Men før samtale om alle kanalene du bør synes på må det avklares:

 • Hvem er målgruppen? Ulike sosiale medier domineres av ulike målgrupper. Det påvirker hvilke kanaler dere bør prioritere og hvilket innholdstyper det skal fokusere på.
 • Hvilken kompetanse og erfaring har dere med sosiale medier?
  • Publisering av innhold på de ulike plattformene
  • Følge opp og teste annonser
  • Vedlikeholde kontoen
  • Delta i diskusjoner / svare på kommentarer
  • Følge med på endringer i plattformen / nyheter
 • Hvilket mål og budsjett har dere for annonsering?
 • Hvilket ressurser dere har til å produsere innhold? Å lage genuint innhold som har verdi og deles av andre tar tid og koster penger.
 • Hvilke KPIer har dere som er viktig å måle / fokusere på når valg av andre kanaler skal gjøres?

Hvis leverandøren av nettsiden kjenner din strategi, dine mål og kunder vil det bli være lettere å anbefale kanaler, tiltak og måleparametre som er viktig.

5. Leverandører av ny nettside snakker om endring av funksjonalitet og design uten å vurdere dagens nettside og data du har fra før

Valg av design og funksjonalitet er ofte påvirket av det konkurrenten gjør, noe kult en ansatt i bedriften har sett på en annen nettside, at man synes dagens nettside er kjedelig eller at bedriften tror de må ha noe fancy og nytt fordi noen har sagt det.

Alle de nevnte punktene kan være relevant, utfordringen er at det ikke baserer seg på data og innsikt fra dagens nettside og ikke er knyttet til målene til bedriften.

Av erfaring er det lett for bedriften og leverandøren å snakke om hvordan den nye nettsiden skal se ut, hva slags funksjonalitet ny nettside skal ha, hva man ønsker seg av funksjonalitet og hva man tror kundene ønsker seg av funksjonalitet. Det er derimot vanskeligere (og kanskje kjedeligere) å snakke om strategi, mål, målgrupper, markedsanalyse, konkurrentanalyse, innholdsstrategi m.m.

En god rådgiver:

 • Lytter mer enn de snakker
 • Stiller spørsmål for å bli bedre kjent med bedriften og kundene til bedriften
 • Fokuserer på målet med den nye nettsiden og strategien
 • Hjelper deg til å ta gode valg for nettsiden og den digitale satsningen som gir effekt over lang tid

6. Leverandøren av nettsiden inkluderer ikke fagpersoner

Fagpersoner stiller kritiske spørsmål, styre prosjektet unna fallgruver, avklare behov m.m. En annen fordel er at fagpersonene får et forhold til deg som bedrift, dine mål, dine kunder og hva som skal utvikles. Denne kunnskapen sikrer at din bedrift og dine kunder ivaretas.

I mange bedrifter skjer leveransen fra en rådgiver til fagpersonen uten at fagpersonene har blitt inkludert. Hvis fagpersonene ikke får mulighet til å stille kritiske spørsmål må de utvikle den nye nettsiden uten bakgrunnsinformasjon.

Erfaringsmessige er det vanskelig å lage en god løsning uten å kjenne problemet, hva som er målet, hvem som er målgruppen og hvorfor dagens nettside har den formen den har. Sjansen er derfor stor for at du ender opp med en suboptimal løsning.

Send gjerne en mail om du eller noen du kjenner trenger ny nettside. Jeg lover å holde meg unna disse 6 punktene.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

4 grunner til at nettsideprosjekter feiler5 krav nettsiden din må oppfylle før du vurderer CRO - optimalisering av nettsiden