WCAG 2.0 - Standard for tilgjengelighet og god brukeropplevelse

Målet med WCAG er å utvikle en felles standard for tilgang til webinnhold som oppfyller behovene til enkeltpersoner, organisasjoner og regjeringer internasjonalt.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) er en ISO-standard utviklet med mål om å ha en felles standard som sikrer tilgjengelighet for alle.

WCAG-dokumentene forklarer hvordan gjøre innhold på nettsider universelt tilgjengelig, det innebærer innhold som tekst, bilder, lyder, koder, video m.m.

WCAG 2.0 omhandler kun krav som er til hindrer mennesker med funksjonshemming å få tilgang til internett.

Retningslinjene og anbefalingene følger fire prinsipper, med mål om at alle skal få tilgang til å bruke innhold på nett.

De fire prinsippene omhandler:

 1. Lesbart - Informasjon og brukergrensesnittet må designes slik at alle får mulighet til å oppleve det, at informasjonen ikke er usynlig for alle sansene
 2. Operativt - Det må være mulig for alle å bruke grensesnittet og navigasjonen
 3. Forståelig - Brukeren må kunne forstå informasjonen samt hvordan grensesnittet brukes
 4. Robust - Innholdet må være robust nok til at innholdet kan tolkes av et bredt spekter av enheter

Kravene kategoriseres i tre nivåer:

De fire prinsippene deles opp i en rekke krav som er med på å bestemme hvor tilgjengelig nettsiden er, A, AA eller AAA. Alle krav på et gitt nivå må oppfylles for at nivået skal være gjeldene.

Nivå A: Tar for seg de mest grunnleggende tilgjengelighetene, og gir vanligvis ikke bred tilgjengelighet.

Nivå AA: Tar for seg de vanligste barrierene ved funksjonshemming og tar med seg en utvidet standard kalt 508-standarden.

Nivå AAA: Gir det høyeste nivået av tilgjengelighet. Denne standarden er ikke alltid mulig å oppnå, da det ikke er mulig å tilfredsstille alle krav for alle typer innhold.

I henhold til Norsk lov er det også krav om at tilgjengeligheten ivaretas gjennom 37 spesifikke regler.

U.S. Department of Health & Human Services krav

I tillegg til WCAG 2.0 har U.S. Department of Health & Human Services (USDHHS) utarbeidet en liste over hva som bør være på plass på en nettside for å sikre god tilgjengelighet, men også god brukeropplevelse:

 • Alle sider skal linke tilbake til hovedsiden
 • Hvem som har ansvar for nettsiden / innholdet på nettsiden skal komme tydelig frem på alle sider, gjerne i footer
 • Om oss som sier noe om bedriften / de som eier nettsiden
 • En enkel måte for brukeren å ta kontakt (lett å finne)
 • Søkefunksjon for lettere å kunne finne informasjon
 • Link til en side som sier noe om personvernerklæring
 • Brukervennlig 404 side som bør inneholde
  • En forklaring på hva som skjedde
  • Anbefaling til andre sider som er i tråd med den siden du så etter
  • Søk
  • Link til startsiden
 • Ingen tomme sider eller "siden er under produksjon"
 • 508 kompatibelt - ivaretar nyeste WCAG 2.0 standarden
 • Bilder på nettsiden må være tillatt å bruke
 • Standard og konsekvent farge på besøkte og besøkte linker som er i henhold til standard. Teksten skal ha en kontrast på 4.5:1.
 • Meningsfulle tekster på linker og linker bør være i tekstform. Det er flere grunner til dette:
  • Linker i tekstformat blir lettere gjenkjent som klikkbare og lastes ned raskere enn bilder. Tekstlinker må også endre farger etter at de er valgt.
  • Tekstlenke gjør det også lettere å beskrive.
  • En annen fordel ved å bruke tekstkoblinger er at brukere med særskilte behov kan se f.eks navigasjonen lettere. I en studie USDHHS henviser til viste brukerne stor forvirring om hvorvidt visse bilder var klikkbare eller ikke, selv bilder som inneholdt ord. Brukere kunne ikke fortelle om bildene var klikkbare uten å plassere musepekeren over dem.
 • Eksterne linker bør merkes som eksterne for å informere kunden om at de forlater hovedsiden og besøker en side eieren av nettsiden ikke er ansvarlig for.
 • Nedlastbare filer sin filtype og størrelse skal nevnes
 • Brukervennlighetstester det henvises til viser at brukere vil vite filtypen. Spesielt brukere med dårlig båndbredde vil vite hvor lang tid som kreves for å laste ned en ressurs. I tillegg bør brukeren finne instruksjoner til hvordan laste ned filer, om brukeren har behov for dette.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Hva du som markedsfører kan lære av UX for å sikre at markedsføringen lykkes7 beste praksiser for utvikling av nettsider