En guide til hvordan lykkes med redesign av nettsiden

Når det kommer til nettsiden din, er kontinuerlig forbedring nøkkelen til suksess. I denne omfattende guiden vil du lære hvordan du kan gi din nettside en nødvendig oppdatering for å møte brukerbehovene og forretningsmålene dine. Under kan du lære mer om hvordan gå i gang med redesign av nettsiden. Ta gjerne kontakt hvis du trenger bistand eller abonner på nyhetsbrev for å lære mer.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Forberedelse før du redesigner nettsiden din

Redesigning av en nettside er en betydelig prosess som krever tid, penger og ressurser. Å planlegge og gjennomføre redesignet på en effektiv måte er avgjørende for å sikre suksess, et kvalitetsprodukt og en lønnsom investering.

Årsaken til at du vurderer en redesign bør være solid forankret i de utfordringene du opplever med din nåværende nettside, som hindrer deg i å nå dine strategiske mål. Denne vurderingen bør baseres på data; uten data er det vanskelig å evaluere nettsidens ytelse og identifisere nødvendige endringer. Hvis du fremdeles er usikker på hvorfor du trenger en redesign, har jeg oppsummert noen grunner fra artikkelen "Hvorfor din bedrift trenger en nettside".

Nettside redesign - Bilder av redesign fra leverandør av nettside

Relevante grunner for redesign

I mange tilfeller er ønsket om redesign basert på personlige preferanser og følelser. Noen vanlige grunner som ofte nevnes i redesignprosesser er:

 • Jeg er ikke fornøyd med nettsidens nåværende utseende.
 • Vi har hatt den samme nettsiden i lang tid, og den virker utdatert.
 • Konkurrerende bedrifter har oppgradert sine nettsider, og vi føler presset.
 • Vi trenger mer trafikk til nettsiden.
 • Vi ønsker å gi nettsiden en total makeover.

Mange av disse grunnene er subjektive og knyttet til visuelle aspekter. I tillegg til disse subjektive grunnene er det ofte mer kritiske og vesentlige årsaker til at nettsider ikke fungerer som de skal. Endringer bør baseres på disse viktigere årsakene, og noen ganger er en mindre oppdatering av nettsiden, justering av innhold eller strukturelle endringer tilstrekkelig, i stedet for en full redesign.

Hva bør du vurdere før du starter et redesign?

Ifølge HubSpot er det ti vanlige årsaker til at redesign kan mislykkes. Hovedårsaken er ofte mangelen på en strategisk tilnærming til redesignet. Uten en klar strategi kan man glemme målet med redesignet, hva man ønsker å oppnå, og hvordan man skal løse utfordringene som den nåværende nettsiden ikke takler.

Det er lett å fokusere for mye på den kreative prosessen, som valg av farger og fonter, tidlig i prosjektet. Det er viktig å huske at nettsiden er et verktøy designet for å løse utfordringer for dine kunder. For å identifisere hva som skal endres, må du forstå dagens nettsides utgangspunkt. Hvilke data kan du bruke som grunnlag for ønskede endringer? Å endre noe som fungerer godt, eller å beholde funksjoner uten verdi, kan være en feil.

Det er også viktig å forstå hvem nettsiden er ment for, definere brukerreisen og målrette kommunikasjonen til ulike brukergrupper. Å kjenne dine personas er avgjørende for å optimalisere innhold og design for maksimal konvertering.

Design er selvfølgelig viktig, men det må være funksjonelt og støtte innholdet. Det skal være intuitivt og testes for å sikre at det fungerer godt for brukerne. KISS-prinsippet (Keep It Simple, Stupid) er en god rettesnor i denne fasen. Finpuss kan komme senere, hvis budsjettet tillater det, etter at de viktigste byggeklossene er på plass.

Å kopiere et annet selskaps design er sjelden en god tilnærming til redesign, da det ikke nødvendigvis tar hensyn til dine egne selskapsdata, erfaringer, målsetninger og strategi for nettsiden. Det er viktig å identifisere manglene i din egen nettside, relatere dem til data og strategi, og deretter vurdere mulige løsninger. Dette kan inkludere å implementere flere landingssider, bruke videoer eller opprette en blogg, uten nødvendigvis å gjennomføre en total redesign.

Avklaringer bedriften må gjøre før redesign

Før vi ser på hvorfor du bør vurdere redesign, er det viktig å være klar over at redesign er en tidskrevende prosess. Her er faktorer bedriften bør være oppmerksom på:

 • Tid - Redesign tar tid og krever ressurser som kan støtte prosessen. Å forstå at prosjektet tar tid hjelper også med å opprettholde fokus på nettsidens hovedmål og unngå å bruke tid på mindre relevante aspekter av prosjektet.
 • Arbeid med innhold - Tid må avsettes til overføring, vurdering og revisjon av eksisterende innhold for å tilpasse det til den nye strategien. Etablering av ny struktur kan ofte være nødvendig.
 • Ivareta SEO fra den gamle siden - Endring av nettstedets struktur krever implementering av 301-redirects for å sikre riktig omdirigering av gamle URL-er til den nye nettsiden.
 • Brukerinvolvering - Brukerundersøkelser og konkurrentanalyse må benyttes for å sikre at målgruppen blir godt ivaretatt. Dette arbeidet tar tid, da både målgruppen og interne aktører i bedriften må delta.
 • Interne avklaringer - For å unngå interne konflikter, som kan føre til ytterligere tidbruk, er det viktig å avklare hvem som tar beslutninger om design. Ideelt sett bør disse beslutningene være basert på data, beste praksis eller erfaring fra designere og utviklere.
 • Sammensetning av team - Manglende involvering fra de riktige interessentene i prosjektfasen kan føre til begrensede revisjoner, redusert budsjett og potensielle fallgruver. Feil sammensetning av team kan også begrense effekten av den nye nettsiden.

Når bør du vurdere å redesigne nettsiden?

Du bør vurdere et redesign når følgende punkter er oppfylt:

 • Nettsiden gir en dårlig brukeropplevelse basert på brukerdata og testing.
  • 88% av brukere kommer ikke tilbake til en nettside med dårlig brukeropplevelse, inkludert langsom lastetid, navigasjonsproblemer, dårlig design og verdiløst innhold (kilde).
  • Brukere har problemer med å lese innholdet
  • Det er uklart hva brukerne skal gjøre på nettsiden
  • Det er for mange valg som fører til beslutningsvegring (Hicks Law)
  • Nettsiden er ikke tilpasset ulike brukergrupper
 • Nettsiden er ikke optimalisert for ulike enheter og plattformer.
 • Nettsiden er ikke i tråd med bedriftens strategi eller behov for å tilpasses endringer i strategien.
 • Nettsiden samsvarer ikke med bedriftens merkevare eller trenger en merkevareoppdatering.
 • Nettsiden har en høy bounce rate, og det er klare indikasjoner på dårlig konvertering. Dette må forstås grundig for å identifisere løsninger.
 • Dagens nettsides tekniske løsning (eks. CMS) hindrer både bedriftens og brukernes mål.
 • Førsteinntrykket av nettsiden er negativt, eller nettsiden er inkonsekvent fra side til side. Design spiller en viktig rolle i troverdighet, og 94% av brukerne danner sitt førsteinntrykk av selskapet basert på design (kilde).
Nettside redesign ux research - Ny nettside leverandør Østfold

Hvilke data kan du samle og vurdere før redesign?

For å vurdere effekten av redesignet er det viktig å ha relevant data. Data bør basere seg på relevante KPIer. Det kan f.eks være:

 • Antall leads generert av nettsiden i dag
 • Antall nedlastinger av innholdstilbud
 • Antall salg av produkt X eller tjeneste Y

Annen data som er relevant er:

 • Tilbakemeldinger fra faktiske brukere om den nåværende nettsiden.
 • Sikkerhetsaspekter ved den nåværende løsningen.

En grunnleggende forutsetning for vellykket utvikling eller redesign er å forstå at nettsiden ikke handler om deg og din bedrift. Nettsiden er for brukerne og de løsningene de søker. Det handler om å forstå brukeren og hvordan nettsiden kan levere verdi til dem. Målet er ikke å selge, men å hjelpe brukerne med å løse sine problemer og utfordringer.

6 Vanlige "feil" man kan gjøre ved redesign

Det er en rekke "feil" som kan gjøres i en slik prosess. Det er feil jeg erfarte var vanlige, også når jeg jobbet som konsulent eller in-house. Her er noen gjentagende feil:

 1. Å fokusere utelukkende på visuelt design uten å vurdere annen funksjonalitet kan være en av de vanligste feilene. Før du begynner redesignprosessen, bør du sørge for å ha en klar forståelse av hvilket design men også hvilken funksjonalitet som må på plass for å optimalisere nettsidens ytelse.
 2. Glemmer hva som allerede er bra med dagens side. Noen av dagens elementer kan ha god rangering på søk eller konvertering. Derfor er det viktig å sjekke og bevare eksisterende side rangeringer før redesign. Bevaring av eksisterende rangeringer kan bidra til å opprettholde nettstedets synlighet og verdi for målgruppen.
 3. Bruker ikke tiden til å fjerne gammelt innhold. Innhold for innholdets skyld er ikke hensiktsmessig. Redesign er en gylden mulighet til å gjennomgå og fjerne utdatert eller innhold som har lav verdi. Dette kan bidra til å redusere mengden innhold og forbedre nettstedets ytelse. Det gjenværende innholdet er mest sannsynlig best tilpasset brukernes behov og vil derfor prestere bedre.
 4. Ulike team jobber i isolasjon. Design og tekst må jobbe sammen. Dette krever samarbeid mellom design- og innhold for å skape en optimal nettside. Samarbeidet mellom design- og innhold er viktig for å oppnå gode resultater og sikre at brukerreisen blir best mulig.
 5. Måler ikke endringene eller glemmer å få på plass analyse. Hva skal optimaliseres, og hvordan vet vi om det blir bedre? Enten du har data fra tidligere eller ikke, må du definere nye mål og ytelsesmål for nettsiden ved redesign. Dette er også viktig for å evaluere effekten av redesignet.
 6. Fortsette å tenke på redesign som noe som skal gjøres hvert 3.år. For å lykkes med en nettside må fokuset flyttes fra engangshendelser til kontinuerlig optimalisering etter lanseringen. Nettsider må være fleksible og tilpasses kontinuerlig for å holde seg konkurransedyktige og oppnå forretningsmålene.
Nettside redesign A/B testing - Bilder av A/B testing fra leverandør av nettside

9 trinn for redesign av nettsiden

 1. Kartlegge hvorfor: Hvorfor trenger du redesign? Hva ønsker du å oppnå? Å svare på dette er helt essensielt for at andre skal kunne forstå utfordringene og bistå i prosessen. Å ha en klar forståelse av hvorfor kan fungere som en veiledning gjennom hele prosessen og sikre best mulig resultat.
 2. Etablere team: I tillegg til å vite hva du ønsker (som kanskje har startet prosjektet), må du inkludere interessenter. Det er alltid flere personer enn deg som bruker nettsiden og har behov for den, for eksempel salg, kundeservice, CEO, HR, IT, prosjekteier, prosjektleder, etc.
 3. Sette mål: Når du har fastslått at redesign er den beste løsningen og identifisert problemene, må du lage en tydelig misjonserklæring: "Vi ønsker en ny nettside som løser dagens utfordringer for våre definerte personas. Målet med nettsiden er å oppnå [spesifikke mål] innen [tidsperspektiv]."
 4. Brukerundersøkelser: Start med omfattende brukerundersøkelser. Dette bør inkludere både kvalitative og kvantitative undersøkelser for å forstå brukernes motivasjon og atferd. Ved å forstå hvorfor brukerne handler på nettstedet ditt og hva som eventuelt hindrer dem, kan du få verdifulle innsikter i deres behov og forventninger. Hvem bruker nettsiden og hvordan bruker de den? Kvalitativ og kvantitativ analyse er viktig for å forstå hva som fungerer på nettstedet i dag og hva som kan fungere bedre. Hva motiverer brukerne når de besøker nettsiden, og hvordan bruker de den (på en god eller dårlig måte)? Identifiser triggere som påvirker motivasjonen (jeg vil kjøpe) og hindringene (jeg kan ikke kjøpe) på nettstedet.
 5. Bruk eksisterende data: Sett konkrete mål basert på eksisterende data. Dette er nødvendig for å evaluere effekten av den nye nettsiden og for å kunne tilpasse ytterligere endringer basert på brukerfeedback og nye data.
 6. Hypoteser: Når du har mer innsikt i hvem, hvorfor og hvordan, kan du formulere hva som må forbedres. Det er viktig å fokusere på de hypotesene du er mest usikker på og unngå å avvise testing av noe basert på "må vi virkelig teste dette" eller "alle vet jo at dette er best".
 7. Prioritering: Identifiser alle endringene du har til hensikt å gjøre på nettsiden. Dette blir utgangspunktet for prioritering og definisjon av problemområder. Når en nettside skal redesignes, og du har en god strategi og handlingsplan på plass, vil du ofte sitte igjen med en rekke endringer som du ønsker å gjennomføre. Det vil ikke alltid være mulig å teste alt, og derfor er prioritering avgjørende. Prioriter etter hvor avgjørende det er for at kundene skal oppnå sine mål, bedrift oppnå sine mål, vanskelighetsgraden ved implementering / kostnad. Poengsummen du kommer frem til kan gi en pekepinn på viktigheten.
 8. Prototyping: Når du har samlet inn brukerinnspill, går du videre med å lage en prototype for den nye nettsiden. Denne prototypen bør reflektere innsiktene fra brukerundersøkelsene dine. Husk at du ikke bare skal fokusere på design, men også på innhold. Vurder hva brukerne trenger å se, når de trenger forsikring, og når de trenger spesifikk informasjon. Samspillet mellom design og innhold er avgjørende. Kvaliteten og relevansen av innholdet er avgjørende for at nettstedet skal være verdifullt for brukeren. I tillegg er det viktig å avgjøre hvilket innhold som må være på plass.
 9. Bygge, måle og lære: Til slutt er det på tide å teste prototypen og endringene. A/B-testing er et kraftig verktøy for å validere antakelsene dine og ta beslutninger basert på dataene du samler inn. Vær forberedt på å iterere og forbedre redesignet basert på dataene du samler inn. Gjennomfør A/B-testing med to versjoner av nettsiden: en med det potensielle nye designet og optimaliseringen for målene dine, og den andre med den eksisterende nettsiden uendret. Testingen kan også inkludere en prøvegruppe for å samle viktige parametere som:
  • Tid brukt på å utføre handlinger
  • Navigasjon
  • Forståelse av innholdet på nettsiden
  • Gjennomføring av ulike handlinger og eventuelle utfordringer som oppstår
  • Generell oppfatning av nettsiden
Nettside redesign langsiktig - Bilder av redesign fra leverandør av nettside

Tenk på nettsiden som en del av en langsiktig strategi

Det siste punktet i redesign baserer seg på langsiktighet. De tidligere punktene fokuserer på selve redesignprosessen, mens langsiktighet handler om hvordan du kan unngå å havne i samme situasjon igjen og unngå de nevnte utfordringene.

Fordelene med å tenke på nettsiden som en kontinuerlig prosess er at det alltid vil bli gjort arbeid på nettstedet med fokus på optimalisering rundt bedriftens mål. På den måten vil nettstedet alltid prestere optimalt.

I tillegg er kostnaden for å gjøre endringer inkrementell og knyttet til mye mindre risiko, både i form av tid og ressurser. Selvfølgelig vil det kreve månedlige investeringer for videreutvikling, men sammenlignet med utfordringene ved en stor redesign og de tilhørende kostnadene, er dette å foretrekke.

En forutsetning for å se verdien i langsiktighet i prosessen er å forstå at nettsiden aldri vil bli "ferdig," og at det alltid vil være muligheter for forbedringer på nettstedet.

Å kontinuerlig arbeide med nettstedet er også i tråd med et overordnet perspektiv på digital markedsføring. Dette innebærer et skifte fra en kortsiktig tilnærming, hvor digital markedsføring ses som taktiske aktiviteter som søkemotoroptimalisering (SEO) og søkemotorannonsering (SEA), til en langsiktig strategisk tilnærming som fokuserer på å skape verdi for brukerne og forbedre nettsidens ytelse og kvalitet over tid.

For å støtte dette må du ha på plass en struktur for kontinuerlig arbeid med nettsiden. Dette kan inkludere:

 • Måling og analyse: Kontinuerlig overvåking av nettstedets ytelse ved hjelp av analyseverktøy som Google Analytics. Dette hjelper deg med å identifisere hva som fungerer og hva som ikke fungerer på nettstedet.
 • Testing og optimalisering: Utføre løpende testing og optimalisering for å forbedre nettsidens ytelse. Dette kan inkludere A/B-testing av ulike elementer på nettstedet for å se hva som gir best resultater.
 • Oppdatering av innhold: Regelmessig oppdatering av innhold på nettstedet for å holde det oppdatert og relevant for brukerne.
 • Sikkerhet og ytelse: Kontinuerlig overvåking og forbedring av nettstedets sikkerhet og ytelse for å sikre at det fungerer problemfritt og beskytter brukernes data.
 • Kundefeedback: Lytte til tilbakemeldinger fra brukerne og ta hensyn til deres behov og ønsker når du gjør endringer på nettstedet.
 • Markedsføringsstrategi: Integrere nettstedet i bedriftens overordnede markedsføringsstrategi for å sikre at det støtter målene og strategien for bedriften.

Ved å ha en slik tilnærming til nettstedet som en kontinuerlig prosess, kan du sikre at det alltid er oppdatert og relevant for brukerne, og at det fortsetter å levere resultater for bedriften over tid. Dette kan hjelpe deg med å unngå redesign som kan være kostbare og risikable.

Husk at digital markedsføring og webutvikling er felt som stadig utvikler seg, og det er viktig å holde seg oppdatert på de nyeste trendene og teknologiene for å sikre at nettstedet ditt forblir konkurransedyktig og effektivt.

Oppsummering

Redesigning av en nettside er en kompleks prosess som krever grundig forberedelse og strategisk tenkning. Før du starter et redesign, må du forstå hvorfor du ønsker å gjøre det, hva du ønsker å oppnå, og hvilke problemer du prøver å løse. Det er viktig å samle relevante data og innsikt om brukernes behov og atferd for å informere designbeslutningene.

Redesignprosessen bør være basert på en klar strategi og mål, og den bør involvere nøkkelpersoner fra ulike deler av organisasjonen. Prioritering av endringer er viktig, og prototyping og testing er avgjørende for å validere designhypoteser.

Videre bør du vurdere nettstedet som en kontinuerlig prosess, der regelmessig måling, testing og optimalisering er nødvendig for å opprettholde nettstedets relevans og effektivitet over tid. Dette kan bidra til å unngå behovet for redesign og sikre at nettstedet kontinuerlig støtter bedriftens mål og strategi.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

5 grunner til at bedriften din trenger en nettside33 tips til hvordan sikre økt konvertering og bedre nettside